Asociaţia pentru Educație Digitală și de Mediu EDUROD (denumită în continuare Asociaţia EDUROD), colectează prin intermediul websiteului edurod.org date personale ale utilizatorilor, în scopul identificării persoanelor şi facilitării folosirii de către acestea a serviciilor furnizate de Asociaţia EDUROD.

În conformitate cu legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care garantează protejarea drepturilor persoanelor la viaţa intimă, familială şi privată, Asociaţia EDUROD are obligaţia de a colecta şi administra datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în momentul înregistrării ca membri pe edurod.org numai în scopurile specificate prin prezentul document.

Utilizatorii au dreptul de intervenţie asupra datelor personale furnizate Asociaţiei EDUROD, prin aceasta întelegându-se dreptul utilizatorilor de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociaţia EDUROD şi dreptul de a solicita ştergerea tuturor informaţiilor despre utilizator din baza de date a Asociaţiei EDUROD.

Informaţiile colectate

În momentul completării formularului de înscriere ca membru pe websiteul Asociaţiei EDUROD, utilizatorului i se vor cere date cu caracter personal, precum: nume, prenume, localitate, județ și adresa de email.
Aceste date nu vor fi făcute publice, ci vor fi utilizate doar în cadrul comunicării cu Asociaţia EDUROD.

Colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal

Asociaţia EDUROD colectează informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor numai pentru administrarea bazei de date de voluntari şi pentru îmbunătaţirea calitaţii serviciilor websiteului Asociaţiei EDUROD.
Înregistrarea ca membru pe websiteul Asociaţiei EDUROD şi prin aceasta furnizarea de date cu caracter personal atestă acordul implicit al utilizatorului cu privire la colectarea şi folosirea datelor personale de către Asociaţia EDUROD.

Accesul la date

Accesul la datele cu caracter personal furnizate de utilizatori este limitat exclusiv la angajaţii Asociaţiei EDUROD care sunt special desemnaţi pentru colectarea şi administrarea de astfel de date. Angajaţii Asociaţiei EDUROD vor respecta confidenţialitatea cu privire la toate datele personale ale utilizatorilor, cu care intră în contact.

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor

Asociaţiei EDUROD nu va închiria, vinde sau transmite informaţii cu caracter personal ale utilizatorilor către alte persoane sau către alte companii care nu sunt afiliate Asociaţiei EDUROD. Asociaţia EDUROD poate furniza astfel de informaţii companiilor partenere sau afiliate, cu care are încheiate contracte de confidenţialitate. Aceste companii pot folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizate de Asociaţia EDUROD, numai în scopurile şi campaniile iniţiate de Asociaţia EDUROD, la care aceste companii sunt partenere sau sponsori, dar nu au dreptul de a le retransmite sau furniza către alte entităţi sau persoane.

Asociaţia EDUROD va dezvălui date cu caracter personal ale utilizatorilor săi numai în următoarele condiţii:

  • cu acordul expres al utilizatorului;
  • în cazul în care prin dezvăluirea de astfel de date este prevenită o infracţiune sau se protejează siguranţa naţională;
  • se protejează siguranţa persoanei sau siguranţa publică;
  • o dispoziţie legală sau o autoritate publică o cer;
  • drepturile şi interesele Asociaţiei EDUROD trebuiesc protejate

Zonele publice

Pe websiteul Asociaţiei EDUROD există anumite zone publice, cum ar fi forumurile de discuţii, la care toţi utilizatorii înregistraţi au acces.
Utilizatorii înteleg şi sunt de acord că Asociaţiei EDUROD nu are control şi nu poate proteja informaţiile furnizate în cadrul dezbaterilor publice, Asociaţiei EDUROD neputând fi trasă la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate unui utilizator ca urmare a dezvăluirii de către acesta a datelor cu caracter personal într-o zona publică.

Legături către alte websiteuri

Websiteul Asociaţiei EDUROD poate cuprinde legături sau trimiteri către websiteuri ale altor entitaţi, partenere sau colaboratoare ale Asociaţiei EDUROD.
Datele cu caracter personal dezvăluite de utilizatorii Asociaţiei EDUROD pe astfel de websiteuri nu sunt protejate de Asociaţia EDUROD, protejarea informaţiilor de acest gen făcând obiectul politicii de confidenţialitate a websiteului respectiv.

Cookies

Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului, în scopul facilitării navigării pe websitul Asociaţiei EDUROD.
Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator.
Utilizatorii pot folosi opţiunea de respingere a cookies, în cazul în care nu doresc plasarea acestora pe hard-disk. Mai multe detalii despre fișierele cookies găsiți pe pagina Informații cookie-uri.

Mesaje nesolicitate

Asociaţiei EDUROD nu va folosi datele personale ale utilizatorilor pentru a trimite mesaje nesolicitate către adresele membrilor săi.
La finalul formularului de înscriere ca membru pe websiteul Asociaţiei EDUROD, utilizatorul poate opta pentru primirea de mesaje/e-mailuri din partea Asociaţiei EDUROD, sau, dimpotrivă, poate alege ca aceste mesaje să nu îi fie trimise.
Asociaţia EDUROD va respecta opţiunea fiecărui utilizator în parte, furnizând informaţii cu privire la activităţile întreprinse de Asociaţia EDUROD numai acelor utilizatori care şi-au manifestat expres dorinţa de a le fi trimise mesaje/e-mailuri din partea Asociaţiei EDUROD.

Utilizarea websiteului de către copii

Websiteul Asociatiei poate fi vizualizat şi utilizat şi de către minori. În cazul în care nu se doreşte folosirea de către copii a informaţiilor de pe websiteul Asociaţiei EDUROD, părinţii sau tutorii pot trimite un mesaj de solicitare angajaţilor Asociaţiei EDUROD, prin care să se specifice interzicerea accesului la websiteul Asociaţiei EDUROD a respectivului utilizator minor.

Modificarea şi ştergerea datelor

Utilizatorii au posibilitatea de modificare a datelor personale furnizate la momentul înscrierii pe websiteul Asociaţiei EDUROD.
De asemenea, utilizatorii pot, în orice moment, să îşi şteargă contul de utilizator creat pe websiteul Asociaţiei EDUROD.

Schimbarea Politicii de Confidenţialitate

Asociaţiei EDUROD îşi rezervă dreptul de a opera modificări sau actualizări asupra Politicii de Confidenţialitate în orice moment.
Schimbările majore ale prevederilor prezentei Politici de Confidenţialitate vor fi aduse la cunoştinţa membrilor printr-un anunţ făcut pe paginile principale ale websiteului.
Folosirea în continuare a websiteului de către membrii Asociaţiei EDUROD va reprezenta acordul acestora cu privire la modificările aduse.

Actuala Politică de confidențialitate a fost publicată pe 31/03/2021 și poate suferi modificări. De aceea vă rugăm să vizitați mai des această pagină când utilizați website-ul edurod.org.